فروش نقدی و اقساطی

رهام خودرو با ارائه طرح های متنوع اقدام به عرضه انواع خودروهای داخلی و خارجی بصورت تحویل فوری و تحویل مدت دار می نماید.

صداقت در رفتار و مشتری مداری از ویژگی های بارز رهام خودرو می باشد. عرضه تمامی برندهای داخلی و خارجی حق انتخاب را برای مشتریان رهام خودرو به ارمغان می آورد.