درباره رهام

تاریخچه :

رهام خودرو فعالیت خود را از سال 1384 با خرید فروش خودروهای کارکرده آغاز نمود ، در سال 1391 فعالیت خود را با خودرو های شرکتی و صفر کیلومتر ادامه داد تا در سال 1393 با تاسیس شرکت رهام تدبیر آسیا انسجام بیشتر به فعالیت های خودرویی خود بخشید.

در سال 1397 شرکت رهام تدبیر مهام تاسیس گردید و امید میرود تا با بهره برداری از کارخانه تولید قطعات یدکی و ایجاد هولدینگ رهام بتوان از تاثیرگذاران در زنجیره خودرو کشور باشد.